LifeClub samarbejder

med


Læs mere
Læs mere

LifeClub har nul-tolerance i forhold til doping.

LifeClub forbeholder sig retten til at afvise din indmeldelse i centeret, hvis blot vi har mistanke om brug af doping.Vi skal informere ansatte, medlemmer og brugere om følgende:

1. Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af trænings-/fitnesscentret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation, som trænings-/fitnesscentret er omfattet af

2. Anti Doping Danmark kan på baggrund af denne samarbejdsaftale til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i trænings-/fitnesscentret. Denne udføres i overensstemmelse med godkendte WADA-metoder og Anti Doping Danmark til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol i trænings-/ fitnesscentre.

3. Anti Doping Danmark videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til trænings-/fitnesscentret og kan videregive oplysninger til Anti Doping Danmarks relevante samarbejdspartnere.

4. Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og trænings-/fitnesscentret. De til enhver tid gældende ”Rettigheder og pligter” for personer indkaldt til dopingkontrol fremgår af Anti Doping Danmarks hjemmeside – antidoping.dk.

5. Nærmere oplysninger om Samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation – herunder de mulige sanktioner – kan findes på antidoping.dk og på dfho.dk

Du kan læse aftalen vi er underlagt her: Se DFHO aftalen her