Bero

Oprettelse af bero koster kun 99 kr. Beroperioden er herefter gratis.

Beroperioden skal være af en tidsbestemt varighed og medlemsskabet aktiveres automatisk efter endt beroperiode. Du skal selv notere dig datoerne, da medlemskabet starter automatisk op igen. Du er dermed IKKE udmeldt.

For at undgå misforståelser omkring varigheden skal du sende en mail til centret med en ønsket startdato og en slutdato. Når du modtager bekræftelse fra centret er dit bero oprettet. Det er dit eget ansvar, at mailen når frem rettidigt, samt at følge op på, at centret har modtaget den, hvis du ikke modtager en bekræftelse efter nogle dage.

Berosætning er muligt for medlemmer, som ikke har gæld og ikke opsagte medlemskaber. Beroperioden skal være på mindst 2 uger.
Bero udover 3 måneder skal dokumenteres (ved forevisning af gyldig dokumentation). Bero kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Hvis du vælger, at blive sat i bero, kan det ske, at beroperioden krydser din betaling på PBS. Hvis det sker, vil et evt. overskydende beløb blive modposteret, når du genoptager din træning. Du skal dermed ikke afvise eller afmelde din Betalingsservice!

Send en mail om bero til Roskilde: Roskilde@lifeclub.dk

Send en mail om bero til Ringsted: Ringsted@lifeclub.dk

Fitnesstravelpass

Skal du på rejse i Danmark?
Så har du som aktivt medlem mulighed for gratis at gæstetræne i andre centre. Få Travelpass i centeret.

Læs mere om Fitnesstravelpass her.