Opsigelse

Har du overvejet muligheden for bero, hvis det kun er en kortere periode?


Regler om aftaletid og opsigelse:

Alle ikke opsagte medlemskaber fortsætter altid automatisk.

Vi SKAL i lighed med din indmeldelse, også have en skriftlig opsigelse med din personlige underskrift.

Opsigelse kan tidligst ske med løbende måned + næste, ved skriftlig opsigelse i LifeClub. Opsigelsen er først gældende, når LifeClub har modtaget opsigelsen med medlemmets underskrift på.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centeret.
Når medlemmet udfylder en opsigelsesblanket i centeret, vil medlemmet modtage en kopi af denne påført underskrift samt dato fra personalet.
Efter opsigelsen er behandlet, vil medlemmet modtage en bekræftelse på den mail, vi har registreret.

Er der tegnet et medlemskab med bindingsperiode, kan dette tidligst opsiges med virkning fra udgangen af måneden, hvor bindingen afsluttes. Der skal altid forelægge en opsigelse med personlig underskrift, senest løbende måned + næste forud for opsigelsen. Er der ikke modtaget en opsigelse af medlemskabet, vil det fortsætte som hidtil, også efter bindingsperiodens udløb.

Overførsel af medlemskab
Hvis medlemmet ønsker at stoppe sit medlemskab straks, er det muligt at lade en anden (som ikke er medlem i forvejen) overtage det. Det skal blot være et helt nyt medlemskab til mindst samme pris og periode.
Medlemmet bliver så straks udmeldt, og det nye medlem bliver oprettet i stedet for det nu tidligere medlem.
Det nye medlem skal kun betale for et nyt medlemskort og en eventuel difference. Perioden, som der er betalt for, må I indbyrdes finde en løsning på.
Kom forbi receptionen sammen med det nye medlem. Så sørger vi for det praktiske.


Bemærk!
Man er ikke udmeldt, blot fordi man stopper sin betalingsaftale eller undlader at betale.
Kontante forudbetalinger refunderes ikke.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan man ikke opsige sit medlemskab via en telefonisk eller mundtlig henvendelse. Man kan naturligvis heller ikke blive oprettet som medlem på den måde.

Læs vores standardbetingelser her.

Vi henviser i øvrigt til de gældende regler for centeret.