Opsigelse

Har du overvejet muligheden for bero, hvis det kun er en kortere periode?


Regler om aftaletid og opsigelse:

Alle ikke opsagte medlemskaber fortsætter altid automatisk.
En afmelding af Nets Betalingsservice, via e-mail eller telefonisk betragtes IKKE som en gyldig opsigelse.

Vi SKAL i lighed med din indmeldelse, også have en skriftlig opsigelse med din personlige underskrift.

Opsigelse skal ske personligt og skriftligt i LifeClub, og der kvitteres af en repræsentant for LifeClub. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret.

Dato for opsigelsen er først gældende, når opsigelsen med din underskrift er LifeClub i hænde. Du får altid en kopi af din opsigelse med fra centeret, hvor dato for afleveringen fremgår.
Du modtager en bekræftelse på mail, når opsigelsen er endelig effektueret. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du betale for løbende måned + en måned, hvis der ikke er tegnet en bindingsperiode.

Bemærk!
Du er ikke udmeldt, blot fordi du stopper din betalingsaftale eller undlader at betale.
Kontante forudbetalinger refunderes ikke.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke opsige dit medlemskab via en telefonisk eller mundtlig henvendelse. Du kan naturligvis heller ikke blive oprettet som medlem på den måde.

Læs vores standardbetingelser her.

Vi henviser i øvrigt til de gældende regler for centeret.

Se hvad forbrug.dk skriver om rettigheder og pligter, i forbindelse med coronasituationen.