Opsigelse

Har du overvejet muligheden for bero?


Regler om aftaletid og opsigelse:

Alle ikke opsagte medlemskaber fortsætter automatisk.

En afmelding af Betalingsservice, via e-mail eller telefonisk betragtes IKKE som gyldig opsigelse.

Vi SKAL i lighed med din indmeldelse, have en skriftlig opsigelse med din personlige underskrift.

Opsigelse skal ske personligt og skriftligt i LifeClub, og der kvitteres af en repræsentant for LifeClub. Såfremt du på anden vis kan bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og personlig underskrift, accepteres dette.

Dato gælder, når opsigelsen med underskrift er LifeClub i hænde. Medlemskaber og aftaler, som er ud over aftalte løbetid fortsætter automatisk med løbende måned + næste måned, hvis du opsiger aftalen.

• Vi henviser i øvrigt til de gældende regler for centeret.